تامین کنندگان عزیز میتوانند برای رزرو وقت مذاکره، بابت تاریخ، ساعت، و موضوع مذاکره با بخش روابط عمومی به شماره ۰۲۶-۳۳۵۳۲۱۴۳ داخلی 103 و 105 تماس حاصل بفرمایند.

برخی از تامین کنندگان بهشتی مارکت