تامین کنندگان عزیز میتوانند برای رزرو وقت مذاکره، بابت تاریخ، ساعت، و موضوع مذاکره با بخش روابط عمومی به شماره ۰۲۶-34502334 داخلی 121 و 120 تماس حاصل بفرمایند.