اصلی ترین معیار برای بهشتی مارکت

فروشگاه بهشتی مارکت از میان آقایان و بانوان مستعد و آشنا به اخلاق حرفه ای و کاری، به منظور تامین نیروی کادر فروشگاه در زمینه های چیدمان قفسه و فروشندگی، انبارداری، صندوقداری استخدام می نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید :

026-36-171

(داخلی 102)